Malawa – wzgórze i kościół Marii Magdaleny

 

Miejscowość położona na wschód od Rzeszowa, początki wsi sięgają XIV wieku. Na południe od wsi ciągnie się pasmo Marii Magdaleny, długie ponad 20 km, z najwyższym wzniesieniem o nazwie Kopiec (399 m), nazywane też w skrócie wzgórzem Marii Magdaleny.
Właśnie na tym wzgórzu znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny. Jest to trzecia świątynia w tym miejscu, jedna z poprzednich, drewniana, została przeniesiona do Krasnego po roku 1624, kiedy kościół w Krasnem został spalony przez hordy Kantymira Murzy. Obecną świątynię fundował w 1713 roku Jerzy Ignacy Lubomirski, w 1927 r. przebudowano wieżyczkę (dodano baniasty chełm), potem kościół kilkakrotnie remontowano i odnawiano, ostatnio w 1991 r. Świątynią opiekuje się parafia rzymskokatolicka z Malawy, msze św. odbywają się w każdą niedzielę o godz. 11.00.   
Stojąc w pobliżu kościoła możemy podziwiać piękną panoramę, i tak w kierunku południowym można zobaczyć charakterystyczny szczyt Wilcze (510 m.) nad Gwoźnicą,  przesuwając wzrok dalej w kierunku zachodnim, przy dobrej pogodzie, można dojrzeć wystający grzbiet Suchej Góry (591 m), z charakterystyczną wieżą telewizyjną, wreszcie prawie na zachód można zobaczyć  Chełm (528 m), Bardo (534 m) i Klonową Górę (525 m). W kierunku północnym widać fragment doliny Wisłoka, a dalej Płaskowyż Kolbuszowski.
 

 

 

Łańcut

 

Muzeum-Zamek - autentyczne wnętrza z XVII-XIX w.
Oranżeria - budynek klasycystyczny z ogrodem zimowym na parterze.
Zameczek Romantyczny w stylu neogotyckim, po przeróbce w 1806 roku.
Ujeżdżalnia - 1828-1830 r., obok korty tenisowe z lat 20 - naszego wieku.
Stajnie cugowe - z lat 1898-1902, ul. 3 Maja - zabytkowe boksy dla koni, ekspozycja paradnych uprzęży.
Powozownia z 1902 r.- kolekcja powozów konnych używanych przez Potockich (55) oraz zakupionych przez
Muzeum-Zamek w Łańcucie (75), ściany zdobią trofea myśliwskie.
Ekspozycja Sztuki Cerkiewnej (ikony, paramenty liturgiczne, starodruki, rzemiosło artystyczne) z XV do połowy XX
wieku - wschodnie skrzydło stajni cugowych.
Park typu krajobrazowego o powierzchni ok. 30 ha, założony na przełomie XVIII i XX wieku, ostatecznie
ukształtowany w latach 1890-1904.
Ekspozycja pamiątek po 10 PSK z Łańcuta - walczącego podczas II wojny światowej jako pułk rozpoznawczy w 1
Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.
Miasto
Zabudowa Rynku - kamieniczki pochodzące z XVII w., przebudowywane od XIX w. i na początku wieku XX.
Synagoga z 1761 r. z pięknymi polichromiami, autentyczną bimą i wystawą judaików.
Zespół poklasztorny Dominikanów - ul. Dominikańska 1, z przełomu XV i XVI w., przebudowywany w XVII i XIX wieku.
Kościół farny p.w. św. Stanisława Biskupa - ul. Farna - Według tradycji parafia została erygowana w 1349 r.
Spalony i odbudowany w 1624 r. Przywrócony katolikom w 1628 r., rekonstruowany w 1635 wraz ze zmianą wezwania na obecne.
Plebania - znajduje się na tzw. "Wzgórzu Plebańskim". Późno klasycystyczna, wzniesiona w latach 1841-1846,
Zabytkowe wille i dworki na terenie całego miasta, najstarsze z XIX i XX w.
Cmentarz (parafialny) komunalny - ul. Mościckiego -założony w 1862 r. Powiekszony w 1881 i 1969. Połączony z cmentarzem komunalnym w 1979 r. W latach 80. XX w. przekazany miastu. Wpisany do rejestru zabytków.
Cmentarz Żydowski (stary) - ul. Moniuszki - założony w XVII w.
z grobowcem słynnego cadyka Naftali Horowitza,
Nowy kirkut - urządzony w 1880 r. na dawnych peryferiach miasta (obecnie ul. Traugutta). Zniszczony podczas okupacji.
Cmentarz żołnierzy radzieckich poległych w 1944 r. - ul. Mościckiego.
Muzeum Gorzelnictwa
 
Zwiedzanie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 693290077
 
 
Muzeum mieści się w klasycystycznym dworku z 1883 roku mieszczącym się na terenie Fabryki Wódek "POLMOS ŁAŃCUT". W dworku mieścił się kolejno Komisariat Dóbr Łańcuckich, Zarząd Cukrowni oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
 
 


 
Zabytki w okolicy:

 

Markowa:

Skansen, na który składa się m.in. zagroda chłopska złożona z chałupy kmiecej wraz z budynkami gospodarczymi.


Kosina

Drewniany kościółek kryty gontem z I połowy XVII w. z wyposażeniem z XVII i XVIII w.


Przeworsk

Przeworsk to średniowieczne miasteczko, które przez wieki stanowiło siedzibę władz administracyjnych będąc jednocześnie ważnym ośrodkiem kultu religijnego.
W Przeworsku warto odwiedzić, ufundowaną przez Jana z Tarnowa, gotycką budowlę – dawny kościół i klasztor Bożogrobców, przekształcony z czasem w bazylikę p.w. Ducha Świętego. Innym zabytkiem jest słynący z fresków kościół i klasztor oo. Bernardynów. Barokowy kościółek i klasztor ss Miłosierdzia, XVII-wieczny ratusz znajdujący się we wschodniej części miasta oraz kopiec tatarski, usypany w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad Tatarami.

Okolice Przeworska należą do jednych z ciekawszych i najatrakcyjniejszych zakątków południowo-wschodniej Polski. Park Przeworski, zaplanowany w stylu ogrodów francuskich, oraz sieniawski zespół parkowo - pałacowy z XVII wieku przyciągają miłośników przyrody i estetów.
 Jarosław

Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1152 roku.
Centrum miasta zabudowane kamieniczkami kupieckimi z XVI w. W rynku piękny ratusz - dawniej gotycki, przebudowany w XIX w. w stylu renesansowo-barokowym. W rynku pod kamieniczkami znajdują się podziemne piwnice usytuowane na różnych poziomach - sięgające 15 m w głąb. Obecnie podziemia otwarte są dla zwiedzających.
Turystom można polecić ciekawe obiekty sakralne. Kościół Marii Panny i klasztor Dominikanów z XV w. przebudowany w XVII w. i na początku wieku XVIII, kościół św. Jana i dawne Kolegium Jezuitów w stylu renesansowym z XVI w. oraz opactwo Benedyktynek z połowy XVII w. z otaczającymi go murami.
 


Przemyśl

Pięknie położony na wzniesieniach przeciętych rzeką San. Ślady zabudowy z początku XI w. z czasów pierwszych Piastów. Najbardziej atrakcyjne obiekty to forty przemyskie, które wraz z miastem tworzyły twierdzę uważaną za największą po Antwerpii i Verdun.
 Leżajsk

Dawne miasto królewskie. Otrzymało prawa miejskie w roku 1397.
W starej części miasta kamieniczki mieszczańskie z XVIII do XIX w., ratusz z XVIII w. i kościół parafialny z XVII w. z dzwonnicą, otoczony murem obronnym. Bardzo ciekawy obiekt tworzy bazylika i klasztor Bernardynów z XVII w. - zespół otoczony murem obronnym.
W klasztorze Bernardynów mieści się muzeum, w którym gromadzi się bezcenne pamiątki i dzieła sztuki pochodzące z zakonów bernardyńskich.
Na miejscowym cmentarzu żydowskim znajduje się grobowiec - kaplica cadyka Elimelecha, jednego z największych przywódców duchowych chasydyzmu, odwiedzany przez Żydów z całego świata.

 


Julin

Pałacyk myśliwski, drewniany, w stylu szwajcarskim. Wybudowany w latach 1872-1880 przez Romana Potockiego właściciela dóbr łańcuckich. Położony na obszarze leśnym bardzo cennym pod względem przyrodniczym, stanowiącym pozostałość po pradawnej puszczy sandomierskiej. Występują tu drzewostany bukowe i modrzewiowe.
Do pałacyku prowadzi ponad 100 letnia aleja modrzewiowa. W sąsiedztwie, w dawnym folwarku mieści się prywatna stadnina koni. Julin leży kilka kilometrów na zachód od trasy z Łańcuta przez Dąbrówki, Żołynię do Leżajska - 30 km od Łańcuta i 14 km od Leżajska.

Pomniki przyrody Łańcuta i okolic:
Park zamkowy z szeregiem drzew pomnikowych. Najstarszy w Polsce okaz miłorzębu, dwuklapowego, platany klonolistne, topola biała,.
Około 30 szt. dębów szypułkowych o charakterze pomnikowym rosnące w lesie komunalnym pn.”Bażantarnia”
Dębnik – las komunalny położony w dzielnicy Podzwierzyniec, na równinnej trasie starej doliny Wisłoka. Jest to gaj dębowy, naturalnego pochodzenia, w wieku około 300 lat.
Sosna mająca ponad 300 lat i blisko 4 m w obwodzie - tradycja wiąże ją z osobą króla Jana III Sobieskiego, gm. Żołynia.
Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje kompleks tzw. lasów Julińskich i przyległych użytków rolnych, położonych w rejonie Brzózy Królewskiej. W jego obrębie znajdują się lasy liściaste, grądowe i mieszane, dolina rzeczki Tarlaka z ostoją bobrów oraz rezerwaty
Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmujący teren gminy Kuryłówka o cennych walorach krajobrazowych,
Rezerwat przyrody "Brzyska Wola" - rzadko spotykane gatunki roślin i zwierząt,
Hyżnieńsko - Gwoźnieński Obszar Chronionego Krajobrazu- ze wzg. na ukształtowanie, teren o szczególnych walorach powietrza, rzadkie gatunki flory i fauny,
Rezerwat leśny "Las Klasztorny" (w granicach miasta Leżajsk), w którym zachowały się ponad dwustuletnie jodły, sosny i buki oraz inne osobliwości świata roślinnego.
 Rzeszów - stolica województwa podkarpackiego

200-tysięczne miasto, zajmujące obszar 116,32 km kw. Rozłożone po obu brzegach Wisłoka, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej. Do granic z Ukrainą i Słowacją jest około 90 km, a Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ma połączenia z wieloma krajami.

Atrakcje turystyczne
Rynek
Centralnym placem Starówki jest Rynek w kształcie nierównomiernego czworoboku o wymiarach około 100-110 m x 50-70 m. Znajduje się tu Ratusz, a na środku studnia wybudowana w XVII w. Obecny Rynek odbiega nieco od pierwotnego. Odkryte w podziemiach fragmenty ceglano-kamiennych murów i sklepień oraz ostrołukowych gotyckich nadproży można obejrzeć w Podziemnej Trasie Turystycznej.
Ratusz
Najokazalszą budowlą na Rynku jest Ratusz stojący w narożu zachodniej i północnej pierzei. Zbudowany został przypuszczalnie w 1591 r. przez Mikołaja Spytka Ligęzę. Kilkakrotnie przebudowywany – obecny wygląd pochodzi z przełomu XIX i XX w.
Podziemna Trasa Turystyczna "Rzeszowskie Piwnice"
Podziemna Trasa Turystyczna, o długości 369 m, przebiega pod kamienicami i płytą Rynku. Obejmuje 25 piwnic i 15 korytarzy, sięgających 10 m w głąb ziemi, którym nadano nazwy odnoszące się do ich funkcji oraz do historii miasta.
Dawny Konwent Pijarów
Centralne miejsce w Zespole Popijarskim zajmuje kościół pw. Św. Krzyża. Wybudowany w latach 1644-1649. Jest jednonawową świątynią z dwiema wieżami w fasadzie oraz kaplicą od strony północnej.
W budynku klasztornym znajduje się obecnie Muzeum Okręgowe, posiadające bogate zbiory z zakresu sztuki, historii, etnografii i archeologii, eksponowane w formie stałych ekspozycji (m.in. Galeria Dąbskich) lub wystaw czasowych.
Oo. Pijarzy założyli przy klasztorze Kolegium w 1658 r. (obecnie I LO). Uczył tu ks. Stanisław Konarski – patron szkoły. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w kraju.
Zamek Lubomirskich
Budowę zamku rozpoczął pod koniec XVI w. ówczesny właściciel Rzeszowa Mikołaj Spytek Ligęza. W 2 poł. XVII w. Lubomirscy rozbudowali i otoczyli zamek kamiennym murem z bastionami.
Letni Pałac Lubomirskich
Letni Pałacyk Lubomirskich zbudowany został staraniem Hieronima A. Lubomirskiego, według projektu Tylmana z Gameren. W czasie przebudowy w XVIII w. otrzymał wystrój barokowy.
Obecnie mieści się tu Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Wille secesyjne
Przy Alei pod Kasztanami znajdują się wille secesyjne: nr 6 – wybudowana w 1903 r. eklektyczna, ozdobiona bogatą elewacją z popiersiem A. Mickiewicza, oraz dwie wille w stylu szwajcarskim: nr 8 (z 1899 r.) i nr 10 (z 1900 r.), na której znajduje się zegar słoneczny.
Kościół Farny pw. św. Stanisława i św. Wojciecha
Kościół istniał już przypuszczalnie przed 1363 r. Uległ on zniszczeniu podczas wielkiego pożaru. Pozostało gotyckie prezbiterium, datowane na pocz. XV w. W 1 poł. XVII w. dobudowano dzwonnicę, a w 1754 r. przebudowano nawę główną, dobudowano nawy boczne i nadano mu wystrój barokowy.
Pomnik Czynu Rewolucyjnego
Pomnik Czynu Rewolucyjnego, autorstwa Mariana Koniecznego, wzniesiony w 1974 r., nosi także nazwę Pomnika Walk Rewolucyjnych.
Zespół Klasztorny Bernardynów
Zabytkowy Klasztor Bernardynów z kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii powstał w pierwszej połowie XVII w.
W Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej – Patronki Rzeszowa – umieszczona jest późnogotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w 1513 r.
Teatr im. Wandy Siemaszkowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej – pierwszy profesjonalny teatr dramatyczny w Rzeszowie, założony w 1944 r. jako Teatr Narodowy – to dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, wzniesiony w latach 1890-1900.
Szajna Galeria
Stała ekspozycja prac Józefa Szajny, przekazanych przez artystę w marcu 1997 r. miastu, w którym urodził się.
Synagogi – Staromiejska i Nowomiejska
W Synagodze Staromiejskiej (Małej)., odbudowanej w latach 1953-1963, mieści się obecnie Archiwum Państwowe, natomiast w Nowomiejskiej (Dużej) z końca XVII w., znajduje się Biuro Wystaw Artystycznych.
Teatr Maska w Rzeszowie jest jedynym profesjonalnym teatrem lalek na Podkarpaciu. Repertuar teatru obejmuje sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Rzeszów posiada liczne trasy turystyczne i szlaki rowerowe oraz ścieżki przyrodnicze.